Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Spørgsmålet om ferie til missionærerne
Mogens Uhrenholt og Niels Brønnum diskuterede mange anliggender. Her går diskussionen om nødvendigheden af ferie til missionærerne. Brevet er afsendt 31. marts 1917 fra Numan til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.
 


Læs brevet som facsimile.


                                                                                                                              Numan 31 Marts 1917

[side 1] Kære Hr. Pastor A. Pedersen 
                                 Aalborg

De Missionærer som har været herude en Tur og er begyndt paa anden er i Favør af at faa Ferie, som det nu sikkert er Dem i Hænde. Planen som blev vedtaget paa Konferencen er jo at bede Styrelsen om 2 Maaneders Ferie medens herude. Os som er her første Tur kan jo daarlig have Mening derom thi vi er jo noget friskere.

Dem som er her anden Gang synes at trættes hurtigere og derfor er Kravet kommen.

Som Læger delte Dr. Brønnum og jeg dette Punkt - nemlig var en Maaned nok - altsaa midt i Terminen - eller bedst at tage to. Dr. Brønnums mening var at en Maaned var nok - og saa der ved Siden naar Lægen ansaa det for nødvendigt. Jeg tog dette Stade over for Dr. Brønnum i dette Spørgsmaals Løsning: [side 2] "De maa aldeles afgøre dette ene". Hvis De har mere Erfaring om Nødvendigheden af Længden.

Nu vil jeg dog tilføje at Dr. Brønnum trængte selv meget til Hvile. - Han var sikkert sjælden rask den sidste Tur, og maaske han vilde have brudt sammen hvis ikke Hustruen  havde unddraget ham herfra.

Selv har jeg denne Følelse nu, dog uden Overbevisning, at jeg tror at den ærede Styrelse tog et vist Skridt om det blev saa at alle lige fra Begyndelse maatte faa og underkaste sig at tage Ferie noget efter denne Plan. Prevention is better than cure. [Det er bedre at forebygge end at helbrede. red.]

Dog jeg har ikke stemt for den, fordi jeg følte ikke migselv sikker at det er nødvendig. - Kravet synes stort antager jeg, for Dem at give Missionærerne 2 Maaneder, men maaske det billigste for Dem derhjemme og bedste for Missionærerne.

Der er f.ex. nu ingen tale om at jeg synes vi kan tage Ferie (min Hustru og jeg, paa Grund af Arbejdet nu. - Og jeg maaske det viiseste at tage 14 Dage nu snart [...]

[Resten af brevet mangler tilsyneladende i Rigsarkivet. Red. 24. juni 2009]

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021