Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Korttegning over Shellem
Mogens skriver om sin korttegning over staitonen i Shellem. Brevet er dateret Numan 5. juli 1917 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

Læs brevet som facsimile.

                                                                                                                               Numan 5 Juli 1917

[side 1] Kære Hr. Pastor A. Pedersen 
                                
Jeg har afsendt hjem til Hr. Arkitekt Povlsen, Randers en Beskrivelse af Byggeriet som jeg har gjordt her ude, baade en Tegning der over og hvad det har kostet at bygge, jeg haaber det er modtaget. Til Dem har jeg sendt iblandt andre Breve en Artikel om Hospitalsgerningen til Indrykning i Sudanbladet og saa en Beskrivelse af vor Tur i Shellem til Dem privat, [her må mangle noget] med Styrelse om der er noget deri som kan have dens Interesse. Jeg medsendte en Tegning over Stammernes Beliggenhed og Byerne jeg gæstede. Ufuldkommen er den ko, men dog nok nær til Virkeligheden. Jeg har nemlig set et Kort hos Regeringsmanden her siden jeg hjemsendte min Kortlægning. Jeg troede ikke noget Kort fandtes paa Tryk, men jeg fik en Adresse af ham hos hvilken der kan faaes Kort over Provindsen, da hvis ikke Krigen hindrer deri, - nemlig ved Udsendelse af Kortet fra Landet i Tiden nu.

[side 2] Map of Yola Province N. Nigeria - W. Africa
Scale 1:150.000      2 Sheets
No. Gs.Gs 2311      1915

Messes Sifton Praed & Co.
Mapsellers
St. James St., London SW

Price 46 00 2/ Shilling per Sheet.

Saavidt mig bekendt har De ingen Kort over Marken eller Provindsen, saa hermed har De Adressen; thi jeg ved De vil sætte meget Pris paa et Kort. Jeg selv har skrevet efter et til egen Brug i Dag. Antagelig vilde hver Station gerne have et, saa hvis Styrelsen synes det en Fordel for Stationen at have et, maaske saadanne kunde sendes herud.

Jeg har herved gentaget hvad Breve jeg har afsendt og beder Dem nævne derom i et Brev, saa jeg ved om disse er naaet Dem eller ligger paa Havets Bund.


[ikke underskrevet. red. De omtalte kort og tegninger, som
Mogens selv har tegnet over stationen i Shellem kendes desværre
ikke i dag. De findes ikke i Rigsarkivet

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021