Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Juleforberedelser i Shellem
17. december 1917. Uddrag gengivet i Sudan, nr. 3, 1918

[uddrag]
Igen er der torpederet et Skib; det kedelige derved er ogsaa, at Skibene har vor Post med, saa der gaar mange Breve tabt, saaledes mange af vore Julebreve. Saa vidt jeg har kunnet regne ud, er der vist gaaet ikke mindre end 3 Artikler om Hospitalsgerningen tabt, som jeg har sendt hjem til Offentliggørelse.

For Tiden bereder vi os til Julen. Julepyntet er lavet; min Hustru vil samle alle Missionærerne her til Juleaftensmaaltidet og derefter til et tropisk Juletræ.

Endnu er der intet kommet fra Regeringen om Tilladelse til at begynde i Shellem. Muligvis faar vi først Besked derom saa sent, at vi ikke kan naa at faa bygget i Aar. I saa Tilfælde kan vi først bygge omkring December 1918. Saa kommer Spørgsmaalet frem, om vi ikke skal gaa hjem først og saa rejse lige til Shellem, naar Ferien i Regntiden er forbi. 

 

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021