Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mogens' første angreb
KEline skriver hjem om Mogens' første angbreb af Blackwater Fever. Brevet er dateret Shellum 5. september 1918 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

Læs brevet som facsimile.


Shellem. Mogens og Eline Uhrenholts hus. Gengivet efter Sudan, nr. 9, sept. 1919.

                                                                                                                                 Shellum, den 5. Sept. 1918

Kære Hrr. Pastor Pedersen 

Det er med et tungt Hjerte, at jeg griber Pennen for at meddele Dem og alle Sudanvennerne, at min Mand ligger meget syg af et sevrre attak of blackwahr Fever.

Endskønt jeg ikke før har set denne Sygdom, er jeg forvisset om, at jeg ikke tager Fejl. Alle Symptomer taler for sig selv.

De sidste 5 Døgn har været en Kamp mellem Liv og Død. Temperaturen har staaet mellem 101 og 105 Fahrenheit [38,3 og 40,5 celsius. red.]

Han er i anden Stadie, men Svækkelsen paa Grund af det store Blodtab, han har haft, gør at Tilstanden er lige farlig endnu.

Selv om jeg har været ene i disse Dage med kun indfødt Hjælp, ar min Sjæl kunnet hvile trygt hos Gud, og jeg har inderlig følt hans Nærhed i disse Dage.

Jeg har kunnet bede: "Din Villie ske O Gud" - Ja alene i Haab til Gud er min Sjæl stille.

Maa jeg ikke nok bede om Vennernes Forbøn for de kommende Dage.


Eders i Christus
Eline M Uhrenholt

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021