Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Konkursbegæringen

Den 8. juni 1901 åbnede Mogens Uhrenholt sin købmandsforretning på hjørnet af Slotsgade og Bredegade i Aalborg. Forretningen så lovende ud, men alligevel lod han sig lokke til at spekulere i kaffe, som netop i de år var i god kurs. løbet af sommeren 1902 indså Mogens sin økonomiske situation efter på mindre end fire måneder at have købt 1.375 sække á 120 kg.  Sidst på eftermmiddagen den 19. juni, godt et år efter åbningen, 
begærede han sig derfor konkurs. Originalen findes på Landsarkivet i Viborg. 

Hent brevet som facsimile inkl. klartekst [PDF 1,38 MB]
 
  


L[aurits]. Chr. Pedersen.
Sagfører, Aalborg.

[Stemplet:]
Aalborg Købstads Skifteret

[Tilføjet med blyant:] 
Modtaget den 19/6 Kl. 5:28
Betalt 1 Kr. 
Til Aalborg Kjøbstads Skifteret!

Da jeg underskrevne Kjøbmand Mogens M. Uhrenholt af Aalborg, boende Danmarksgade 75 Stuen med Forretningslokale Hjørnet af Bredegade og Slotsgade, tror mig ude af Stand til at fyldestgøre mig Gældsforpligtelser tallader jeg mig herved at anmode den ærede Skifteret om at tage mit Bo under Concursbehandling.

Fortegnelse over mine Aktiver og Passiver samt over mine Kreditorer skal blive udleveret snarest. 

Aalborg den 19 Juni 1902.
Ærbødigst.
M Uhrenholt

Hent brevet som facsimile inkl. klartekst [PDF 1,38 MB]

 

 

 

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021