Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Hjælp fra far

Bedst som konkursen er en grum kendsgerning kommer Mogens’ far, Jens Peter Uhrenholt, endnu en gang til undsætning. Han lånte Mogens penge til at starte forretningen, ligesom han undervejs har spædet til, når midlerne var få. Og nu, træder han til og ønsker at købe en stribe inventar til Mogens Thellefsines private brug i lejligheden. Brevet til Skifteretten er dateret 25. september; altså 14 dage før de forlader Danmark for at slå sig ned i USA. Det tyder på, at denne beslutningen om at emigrere enten er impulsiv eller, at faderens køb af inventaret har haft andet formål. 

Hent hele oversigten som facsimile og renskrevet klartekst [PDF 3,7 MB]
 
[Tilføjet med blyant:]
Bilag 3
Fremlagt i Aalborg Kjøbstads Skifteret den 25 Septb 1902
[Ulæseligt]

Til
Aalborg Kjøbstads Skifteret!

Underskrevne Gaardejer J. P. Uhrenholt af Øster Uttrup andrager hermed den ærede Skifteret om Tilladelse til underhaanden at afløbe min Søn Købmand Mogens M. Uhrenholts Konkursbo det til hans private Brug henhørende Møblement som findes anført paa vedlagte Liste, for Vurderingssummen med Tillæg af 10%. –

Aalborg den 11 September 1902.

Ærbødigst.
Jens P. Uhrenholt

1 Bord
8 Stole
1 Reol
1 […]stativ
1 Sofa
4 Stole
1 Salonbord
1 Gyngestol
1 Sybord 
1 Søjle med Figen
1 Etagere
1 beskadiget Lampe
8 Skillerier
2 Kg Nips
1 Kommode
1 Tøjletspejl
1 Servante
1 Klædeskab
1 Haandklædestativ
1 Lampe
1 Uhr
1 Fag Gardiner
2 do
1 Plet Kaffekande
1 Kagefad
1 Sukkerskaal & Flødekande
1 Plet Theskeknive
1 Smørskaal
1 Plet Skrivetøj
Køkkengenstande
4 Duge
12 Haandklæder
4 Par Lagener
2 Par Kiks Glas
1 Cykel 


- at fradrage
 
+ 10%
I alt
                     
Nedtaget ønskes
1 Kommode
1 Klædeskab
1 Servante 
1 Haandklædestativ
Køkkeninventar

Kr.   25.00
Kr.   40.00
Kr.     1.00
Kr.     2.00
Kr.   35.00
 Kr.   24.00
Kr.   15.00
Kr.   10.00
Kr.     8.00
Kr.     7.00
Kr.     6.00
Kr.     4.00
Kr.     8.00
Kr.     5.00
Kr.   12.00
Kr.     7.00
Kr.   16.00
Kr.   15.00
Kr.     2.00
Kr.     2.00
Kr.     1.00
Kr.     2.00
Kr.     4.00
Kr.     4.00
Kr.     2.00
Kr.     2.00
Kr.     1.00
Kr.     2.00
Kr.     1.00
Kr.   15.00
Kr.     4.00
Kr.     4.00
Kr.     8.00
Kr.     2.50
Kr.   30.00
Kr. 326.50

Kr.   60.00
Kr. 266.50
Kr.   26.65
Kr. 295.15


Kr.   12.00
Kr.   15.00
Kr.   16.00
Kr.     2.00
Kr.   15.00
Kr.   60.00


 

Hent hele oversigten som facsimile og renskrevet klartekst [PDF 3,7 MB]

 

 

 

 

 

  

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021