Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mogens antages som missionærer

Efter adskillige breve over Atlanten antages Mogens på Dansk Forenet Sudan Missions bestyrelsesmøde i Viborg den 30. april 1914. Det fremgår ikke af referatet, om Eline blev antaget ved samme lejlighed.

Hent referatet som facsimile inkl. klartekst [PDF 2,8 MB].1914-04-30_bestyrelsesmoede01.png


Ved Bestyrelsesmødet i Viborg d. 30. forrige Maaned vedtoges følgende:

1.
Stud.med. Uhrenholt: Vi har hermed den Glæde at meddele Dem, at vi – efter at have gjort os bekendte medtilstillede Oplysninger, antager Dem til Lægemissionær i Sudan efter endt Uddannelse.

2.
Lukassøster Jensine Kristensen, Viborg, antages som Bibel Kvinde i Sudan efter en Uddannelse paa mindst 2 Aar, hvorom nærmere ny Forhandling med Udvalget for Missionæruddannelse.

3.
Sygeplejerske Fr. Bertha Ohlsen, Arnecero, der ønskes udsendt nu, tør Missionen ikke antage i Øjeblikket, da Numan er lukket. Se ”Sudan” Nr. 2.

4.
Seminarist J. Jørgensen, Støvring; det overdrages Forhaand at forhandle med ham om, hvordan han er villig til Videre-Uddannelse for at kunne blive ordineret.

Al Uddannelse er uden nogen som helst Udgift for Hovedkassen.

5.
Forslag fra Finansudvalget.
Juul beholder Expeditionen af ”Sudan” til Aarets Udgangm mod 5% af alle Portoudgifter dækket.

Salg af Bøger , Papir, Kort o.s.v. overdrages til en Boglade, der [Side 2, DSC07399.JPG] faar 5% for Expeditionen. Forhandlere faar – ligesom Jule Missionærer – 20%.

6.
Pastor Jørgensen, Venø, ønsker et Laan paa 600 Kr., der tilbagebetales med Fradrag i hans Gage; vil at opføre et Hus paa Venø, der skal en Sommebolig for hjemmeværende – en meget smuk Tanke af de Hellige paa Venø.

7.
Sudan Missionens Villa i Aalborg. Herfor er gaaet et Bud paa 13.000 Kr. Det overdrages Formand og Finansudvalg at ordne Salget.

8.
Hjemmearbejdets Værksted. Fhv. Vognmand i Randers P. Andersen antages paa Arkitekt Paulsens Anbefaling paa Prøve 1 Aar som Hjemmearbejder. Løn 1.000 Kr.

9.
Meddelelse af Dr. Brønnums Svar til Guvernøren. Se Sudan Nr. 2.

10.
Missionnærernes Forhold under eventuelle Uroligheder. – Dr. Brønnum faar frie Hænder der, thi at handle efter bedste Skøn (Oprør og Blodsudgydelse 2 Dagsrejser fra Missionen).

11.
Opfordring til at gæste U.S.A.: Pastor Pedersen foreslaas som den, der rejser til Amerika. Nærmere Korrespondance med [ulæseligt]-tanterne derovre. Kan Pastor Pedersen ikke; foreslaas Pastor Johs. Olsen, Eistrup.

12.
Missionær Johannesen, der har faaet 6 Maaneders Kursus paa Livingstone College, London. Udsendes til Sudan.

 

 
 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021