Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

På vej mod Afrika 1916
I Sudanmissionens kontorer i Christiansfelt er nedenstående, håndskrevne brev fra Mogens og Eline, dateret 25. august 1916 om bord på dampskibet "Farquah", dukket op. Brevets modtagere er Mogens' bror og svigerinde hjemme i Øster Uttrup. Brevet beskriver dels livet på dampskibet med tedrikning under udspændte solsejl på dækket og overdådige måltider med 7 retter, dels ægteparrets nysgerrighed og gå-på-mod inden udfordringen i Nigeria en uge senere.Se
brevet som facsilimile.
Brevet er renskrevet efter originalen med oprindelig stavemåde og tegnsætning.
In English.

 

Paa Dampskibet ”Tarquah” en Dags Rejse fra Africas Kyst – 25 August [1916].

Kære Broder og Svigerinde.

Da vi har Lejlighed til at sende et Par Ord fra Skibet i morgen, fordi vi læggger ind til en fransk Havn ved Navn Dakar nogle Timer, dels for at aflevere Post og andet Gods og saa tage ind Kul, vil vi gerne sende et Par Ord til Uttrup for at lade Eder vide at vi ere vel ankommen saalangt.

Vi forlod England Onsdagen den 16 August. Sejlede ud fra Liverpool. Vi har nu sejlet 9 Dage. Rejsen gaar jo omtrent lige Syd.

Vejret har været godt, med kun et Par Dages Blæst, saa vi har kun saa vidt haft en god Rejse. Skibet er ikke saa stort, men et rart Skib, vi er vel rundt 80-90 Passagerer, vel næsten alle fra England i disse Dage.

Vi fandt den første Dag en Mand ved Navn Hr Gamble og hans Hustru samt en Frk Perarck som ogsaa gaar ud til Africa som Missionærer, de skal standse nær Kysten i Calabor. Vi begyndt at dele med hinanden og fandt et Spisebord for os selv tillimed en Sygeplejerske som ogsaa skal til Africas Kyst, men i Regeringens Tjeneste. Os som kan dele det bedste sammen finder snart hinanden ud af de forskellige Nationaliteter – fordi vi er jo et Folk, der tænker mere paa denne Verden som kommer.

Vi har jo hørt endel fra deres Arbejdsmark af megen Interesse.

Livet ombord er jo næsten den ene Dag som den anden. Vi har Bad om Morgen tidlig rundt Kl 6½ - saa faar vi The og Frugt in vor Kahyt noget før Kl 7 – Vi gaar saa paa Dækket og nyder den friske Morgenluft – dog Solen er allerede højt paa Himlen paa denne Tid. Kl 8½ ringer det til Frokost – en af Opvarterne kommer bankende paa en Kande eller Pande.

Efter vi har spist , begynder Eline og jeg at studere Hausa. Vi læser i Markus Evangelium. Vi kan stave os igjennem et Kapitel om Dagen paa en 3 Timer. Vi sidder ofte paa Dækket i vores Stole, Sejldug er udspændt paa Grund af Solens Hede. Kl. 1 spiser vi igjen en 4-5 Retter Mad- Efter dette Maaltid tager de fleste dem en Middagssøvn, kort eller lang som de synes ofte paa Dækket i deres Stole.

Vi bruger Eftermiddagen til at læse dels Hausa, dels andre Bøger om Africa vi har med os – Vi maa jo se at kende dette Lands Skik og Sæder saagodt som muligt, og derigennem deres Tankegang.

Kl 4 drikker vi The – læser – taler igjen til Kl 7½ saa har vi Middagsmad med en halv Snes Retter Mad – ofte ved vi ikke hvad vi spiser, men Maden er god –

Efter Middagsmaden Kl. 8½ Aften eller saa spaserer vi en Tur paa Dækket, sidder en Smule og nyder Aftenens Ro – til Tider læser [vi] lidt igjen før [vi] gaar til Ro.

Vejret bliver jo mere og mere tropisk – som vi gaar Syd – I Dag sejler vi langs Africas Kyst, og lægger ind til den første Port inden Aften eller engang i Nat, men vi er alligevel kun  lidt over Halvvejen til Fernando hvor vi skal lande – det vil tage andre 10 Dage at komme der, og saa har vi jo en lang Sejlads tilbage igjen – paa en lille 3 Uger.


R.M.S Tarquah, 3859, bygget 1902, torpederet af U57 (Carl-Siegfried Ritter von Georg) og sunket 7. juli,
3 mil vest for Dursey Island, Cork co., 51.29N, 10.25W.V i har kun mødt faa Skibe paa vor Vej – 3 i alt – det er underligt at svæve paa Vand Dag efter Dag uden at se andet. Engang imellem kan man se en Flyvefisk komme ud af Vandet og gøre en lille Tur i Luften for igjen at gaa ned i den mystiske Verden neden i Havdybet – som jeg ofte har tænkt at have Lyst til at gaa ned i for at se denne forunderlige Verden som findes dernede af Dyr og Planter.

Guds Skaberværk er stor – Herren hjælper os at prise Ham i al hans Storhed – Den bedste Maade det kan ske paa er at vi giver Ham vort ugudelige og onde Hjerte og tager imod hans Naade – skænket os i Christus Jesus – Dem som tænker anderledes om demselv vil bøde i Helvedesdybet borte fra Gud – det er en høj Pris at betale bare for at værne om sine egne Handlinger og egen Tankegang naar disse ere udenfor Gud – (It does not matter how good they are) – Det gjør intet til Sagen hvor gode de ere –

Fremfor alt lad Jesus blive vor Konge. Nu er I saa i eders nye Ejendom – og Dorthe og Else troner i den gamle – Hils Hjemmet, Uttrup samt alle Venner og Slægt – maaske lade dem læse Brevet. Fader og dem alle. Vi ere interesserede i at se Land og gaa i Land. Dakar i morgen tidlig.

Kærlig Hilsen fra os begge –

Eline & Mogens Uhrenholt

Nu begynder alle at møde i hvidt Tøj paa Dækket – saa fra nu af skal vi ikke bringe andet indtil vi kommer, evt jeres [ulæseligt]

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021