Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Fru Uhrenholts død
Nedenstående meddelelse om Elines død blev bragt i Sudan, nr. 12, dec. 1920.


 

FRU UHRENHOLT
DØD

                                                       Sudanmissionens Bestyrelse har modtaget
                                                       følgende Telegram: 
"Fru Uhrenholt døde
                                                       d. 7. Novbr. af Blackwater-Feber. Brønnum."

Det er fjerde Gang i Sudanmissione korte Historie, at Telegrafien har maattet melde os en Missionærs Død. Men hvor svært et saadant Budskab end kan være at modtage, kan Guds Folk dog ikke sørge som de, der intet Haab har. Vi ved, at Gud har det bedste tilbage for de Børn, han kalder hjem.

Fru Uhrenholt var en trofast Arbejder. Efter sin Mands død d. 15. Februar i Fjor fortsatte hun Arbejdet til sin Hjemrejse, og sit Ferieophold i Amerika brugte hun til stadige Rejser i Sudanmissionens Ærinde. Utrættelig arbejdede hun for at lægge Herrens Sag i Afrika hen til Venners Hjerter, men midt under Arbejdet derhjemme længtes hun ud til Arbejdet paa Missionsmarken. Den 25. Februar i Aar rejste hun fra Liverpool og ankom et Par Maaneder efter til Missionsmarken. Og nu kom saa efter den korte Arbejdstid Meddelelsen om hendes Hjemgang.

Indtil nærmere Meddelelse kan komme derudefra, kan det kun oplyses, at hun er bukket under for den farlige Sygdom, Blackwater-Feber, den, der ogsaa blev Aarsag til Dr. Uhrenholts Død.

Lægemissionær Uhrenholts Hustru, Eline Uhrenholt, f. Arildsen, er født i Cedar Falls, Iowa i de forenede Stater i Amerika, den 19. April 1875 af danske Forældre.

Hun er døbt og konfirmeret i den danske evangelisk-lutherske Kirke. Det var Forældrene meget magtpaaliggende, at Børnene lærte Dansk og blev bevaret i den lutherske Kirke.

Fra sin tidligste Barndom havde hun Lyst til Bogen, og under et Ophold paa Elk Horn Højskole besluttede hun sig til at tage Lærerindeeksamen.

Som Lærerinde virkede hun i Kimbaltons engelske Børneskole i 3 Aar og i en lignende Skole i Cedar Falls i 3 Aar. Senere kom hun til Skolen i Kenmare, N.Dakota, og i 8 Aar arbejdede hun ved Emmaus Menigheds engelsk-danske Børneskole i Racine, Wisc.

Da det var blevet hende klart, at Herrens Vej førte ud til Hedningerne, fik hun Uddannelse som Sygeplejerske paa et Hospital i Chicago, hvor hun fik en treeaarig Uddannelse.

Som Lærerinde i Kambalton blev hun under megen Kamp et troende Menneske. I hendes Hjem var der et Samlingssted for Guds Børn.

Ofte lød det til hende, at hun skulde gaa ud med Evangeliet til Hedningerne; men hun var ikke villig. Den Stund kom dog, da hun ikke længere turde modstaa Herrens kaldende Røst.

Hendes Vej gik ved Herrens Naade til Sudan, og paa hans Ord drog hun ud sammen med sin Mand til den Gerning, der var beredt for dem.

Første Udsendelse fandt Sted den 24. November 1915. 
 
 
 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021