Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Udvalgte breve til, fra og om Uhrenholt 1902-1920

Dyk ned i det brede udvalg af centrale breve og dokumenter, der sammen maler billedet af Mogens, Thellefsine og Eline Uhrenholt. Flere af brevene har været gengivet i Dansk Forenet Sudan Missions månedlige blad, "Sudan", mens parret var udstationeret i Nigeria. Men de fleste privatbreve har aldrig tidligere været offentliggjort. - April 2021: Brevene er på vej op i ny, scannet form.1902

19. juni: Konkursbegæringen
I løbet af sommeren 1902 indser Mogens Uhrenholt sin økonomiske situation efter en række fejlslagne indkøb af store mængder kaffe i forretningen i Aalborgs. Den 19. juni, sidst på eftermiddagen begærer han sig derfor konkurs.

6. august: Statusoversigt over konkursen
Laurits Christian Pedersen og Mogens Uhrenholt opgjord boets samlede aktiver og passiver til 3.040,55 kr. til dækning af de simple kreditorer, der anslaaes til ca. 29.500 kr. Kun to dage før dokumentets tilblivelse fødte Thellefsine en dødfødt dreng på Aalborg Sygehus.

Oktober 1901 - oktober 1902: Kaffekvitteringerne
I håbet om at tjene på de stigende kaffepriser, købte Mogens Uhrenholt til sin forretning på hjørnet af Slotsgade og Bredegade i Aalborg, fra september 1901 til juli 1902, ialt 1.375 sække kaffe, hver á 120 kg.Men i forsommeren 1902 faldt priserne drastisk og forretningen endte med at gå konkurs den 20. juni 1902.

18. september: Indberetning om kursens årsager - Om fallenten Uhrenholt 
Sagfører L. Chr. Pedersen fremlagde på mødet i Aalborg Kjøbstads Skifteret den 18. september 1902 sit syn på Mogens Uhrenholts købmandsskab. Han havde intet at udsætte, andet end, at Mogens havde ladet sig lokke udi i spekulation i kaffe. I løbet af 4-5 måneder havde Mogens købt i alt 1375 sække, hver á 120 kg. Men da tiden kom, hvor de skulle realiseres var prisen faldet drastisk og konkursen uundgåelig.

25. september: Jens Peter Uhrenholt frikøber indbo
Mogens Uhrenholts far, Jens Peter Uhrenholt, lånte Mogens penge til at åbne forretningen, ligesom han undervejs har spædet til, når midlerne var få. Da konkursen indtræder, træder han endnu en gang til og ønsker at købe en stribe inventar til Mogens og Thellefsines private brug i lejligheden. 


1910

20. september: Søndagsskolen i Neola, Iowa
Mogens stod i sommeren 1910 for  søndagsskolen i Neola i Iowa. En opgave han tilsyneladende nød, men også fandt hård. Her beskriver han Iowas landskab, søndagsskolen og den store afsluttende fest i avisen ”Danskeren”, tirsdag den 20. september 1910.

 

1913

21. februar: Elines lægetjek i Chicago
Eline Uhrenholts helbredsundersøgelse inden antagelse i Dansk Forenet Sudan Mission.

29. oktober: Privatbrev til Anton Pedersen: "Ja, vi går gerne ud"
Mogens og Eline studerer fortsat i Chicago, og er samtidig i løbende dialog med missionen i Danmark om eventuel udsendelse efter eksamenerne sommeren 1915. I brevet skriver Mogens blandt andet om sit syn på sorte i Amerika og om sin usikker på opgaven i Nigeria.

1913: Anbefalinger
I forbindelse med deres optagelse som missionærer i Dansk Forenet Sudanmission sender Mogens og Eline en stribe anbefalinger og udtalelser fra præster, skoler og hospitaler, som de har arbejdet for. 

10. december: Mogens'  lægerklæring
I forbindelse med antagelsen som missionær i Dansk Forenet Sudanmission, lader Mogens Uhrenholt sig undersøge på det hospital, hvor han selv netop er ved at afslutte sin medicinske uddannelse.

 

1914

6. januar: Lægerklæring, Eline
I forbindelse med antagelsen som missionær i Dansk Forenet Sudanmission, lader Eline Uhrenholt sig undersøge.

1. marts: Den spæde ansøgning – og lidt om de sorte i Amerika
Mogens og Eline er endnu ikke færdige med studierne i Chicago, men er allerede så godt som antagne som missionærer i Dansk Forenet Sudan Mission. I brevet skriver Mogens om de svære overvejelser, som også inkluderer tanken om at dø efter kort tid i Nigeria. Samtidig skriver han kort om sit syn på de sorte i Amerika og i Afrika.

12. april: Ventende på afgørelsen om fremtiden som missionær
Mogens og Eline venter utålmodigt på Anton Pedersen og styrelsens afgørelse om, hvorvidt de skal udsendes som missionærer. Imens knokler de med de sidste eksaminer på studierne i Chicago til hhv. læge og sygeplejerske. Ved siden af holder Mogens kontakt med danske sudanvenner i USA. Blandt andet distribuerer han Sudan- og kredsblade, men er nødt til at vente med at rejse rundt med taler.

30. april: Mogens og Eline antages som missionærer
Referat af bestyrelsesmøde 30. april 1914 i Viborg.

28. december: "Må vi gifte os, vi er jo gamle nok!"
Mogens og Eline lykkelige over at få lov til at rejse til Nigeria, gør klar til at rejse, men vil gerne giftes inden. At de behøver bestyrelsens accept af brylluppet, skyldes primært kvinders position på missionsmarken; de havde langt mindre bevægelsesfrihed og kunne løse langt færre opgaver. Deefor havde den engelske provinsregering og også missionens bestyrelse i Aalborg bekymringer og følgende begrænsninger i antagelsen af særligt ugifte kvinder til missionsarbejdet.

 

1915

Maj: Hjemmearbejdet i Amerika, Bainville, Montana
Mogens holder foredrag og distribuerer Sudan-blade. Privatbrev til Anton Pedrsen.

31. maj: "Sudan, hvis Gud vil, skal have hele vort Liv"
Mogens er netop fået sin eksamen, og er på forhånd antaget af missionen til at gå til Afrika. Men økonomien og verdenskrigen trykker. Samtidig planlægger han og Eline at gifte sig. Brevet er afsendt 31. maj 1915 fra Chicago til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

21. juli: Sidste forberedelser i USA
Mogens og Eline planlægger indenfor få uger både at blive gift, få sagt farvel til venner og familie i USA, inden rejsen til Europa. Her skal købes medicin og udstyr, inden rejsen endelig planlagt kan gå til Nigeria i januar 1916. Men krigen buldrer og begrænser mange planer. Privatbrev til Anton Pedersen.

24. november: Indvielsestalen
Helligkorskirke, onsdag den 24. nov. 1915. Tekst: Job 22, 21 30. Talen er gengivet efter "Sudan", nr. 1, 1916.

27. november: Mogens korte selvbiografi
Inden udsendelsen til Nigeria i 1916 som missionærer gennem Dansk Forenet Sudanmission skrev både Mogens og Eline i Dansk Forenet Sudanmissions blad, "Sudan", deres korte selvbiografier. Selvbiografien findes i lettere redigeret form i nr. 6, 1915, men gengives her transkriberet efter den originale tekst.

27. november: Elines korte selvbiografi
Inden udsendelsen til Nigeria i 1916 som missionærer gennem Dansk Forenet Sudanmission skrev både Mogens og Eline i Dansk Forenet Sudanmissions blad, "Sudan", deres korte selvbiografier. 

30. december: Fru Uhrenholt er frugtsommelig uden for livmoderen
Mogens og Eline Uhrenholt var planlagt at skulle rejse fra Danmark via Liverpool til Nigeria i januar 1916, men skæbnen ville, at Eline var gravid og at fosteret lå uden for livmoderen. Hun lå derfor indlagt på Aalborg Sygehus, i den gamle bygning, der endnu ligger på Hobrovej. Officielt blev i Sudanbladet givet forklaringen, at hun skulle opereres for blindtarmsbetændelse, men den egentlige årsag, afslører Niels Brønnum her i et privat brev til sin kone Albertha.

 

1916

1. februar: Eline skriver fra hospitalssengen
Mogens og Elines udsendelse i begyndelsen af januar 1916 blev i sidste sekund udsat. "Sudan", nr. 2, 1916 giver forklaringen, at Eline var indlagt på grund af blindtarmsbetændelse, men i virkeligheden blev hun opereret for at få fjernet et foster, der havde sat sig udenfor livmoderen. I stedet hastede Niels Brønnum til Nigeria. Mogens og Eline rejste først otte måneder senere, i august 1916.

16. februar: Amerikansk meddelelse om Elines indlæggelse
Mogens og Elines amerikanske familie og venner fik nyheden om Elines indlæggelse på Aalborg Sygehus blandt andet gennem en avisartikel i The United Danish Evangelical Lutheran Church in America’s dansksprogede avis, ”Danskeren”, onsdag den 16. februar 1916.

7. marts: Ydby i Thy vs. København K …
Privatbrev fra Mogens til Anton Pedersen, 7. marts 1916. Mogens er utilfreds med bestyrelsens dispositioner med at lægge sprogkurset i Ydby i Thy, når nu han og Eline og de andre deltagere, på nær en er i København.

8. marts: Svar på tiltale
Anton Pedersen svarer Mogens på spørgsmål stillet i brevet dagen før. Hvorfor ligger sprogkurserne i Thy, når deltagere, på nær en, er i København?

9. april: Planer om yderligere kurser i England
Mogens og Eline er i København. I et privatbrev til Anton Pedersen opstiller de en række tanker og planer for det ønskede 4-månedersophold i England. Brevet bærer præg af at være skrevet i hast.

15. april: Fremskyndede planer – Må vi ikke nok følges!
Inden rejsen til Nigeria, har Mogens fået mulighed for at deltage i et tre-måneders kursus i tropesygdomme i England. Han og Eline bor i København, hvor de begge studerer Hausa. Bestyrelsen vil gerne sende Mogens til England, men have Eline til Ydby for at fortsætte hausastudiet. I brevet argumenterer Mogens for, at hun skal med til England sammen med ham.

2. maj: Postkort fra London
Eline skriver postkort for at bekendtøre ankomsten til London. Til pastor Anton Pedersen, Aalborg.

13. maj: Etablering og kursus i London
Mogens og Eline rejste i maj 1916 til London for at tage ekstra kurser i bl.a. tropesygdomme og indkøbe diverse remedier til lægegerningen i Nigeria. I nedenstående brev skriver Mogens til Dansk Forenet Sudan Missions formand, pastor Anton Pedersen i Aalborg, og fortæller bl.a. om problemerne med at have et tysk-klingende efternavn under 1. Verdenskrig. Brevet har aldrig før været offentliggjort og ligger i dag på Rigsarkivet.

19. maj: Om priserne på medicinsk udstyr og om hvor det er bedst at købe
Mogens og Eline er i England og skriver hjem til Anton Pedersen om priser på medicinsk udstyr og giver en række argumenter for, hvorfor det er bedre at købe i firmaet på havnen i Liverpool, end hvor missionen hidindtil har købt.

21. juni: Mogens Indkøb af lægeudstyr i London
Mens Eline studerer Hausa og Mogens studerer tropiske sygdomme i London, forbereder parret sig til udrejsen i august. Bl.a. skal der købes udstyr og medicin. I slutningen af brevet er en kommentar til Roosevelts indgriben i Verdenskrigen. Brevet er dateret London 21. juni 1916 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

2. juli: Om krigen og dampskibenes gang til Afrika
Verdenskrigen havde sin indvirkning også på gangen af dampskibe til Afrika. Mogens og Eline Uhrenholt og med dem et følge af andre, der skulle ud, måtte således vente flere uger i sommeren 1916. Tiden blev bl.a. brugt på sprogstudier, indkøb og en tur i Dronning Alexandras private kirke. Brevet er sendt privat til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

13. august: Mel rørt op i smeltet sne
Kort før afrejsen fra Liverpool er Mogens bekymret for forholdene i Nigeria, men han føler sig rustet af årene i ødemarken i North Dakota, USA, hvor han ofte måtte leve af "mel rørt op i smeltet sne". Brevet er dateret Liverpool 13. august 1916 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

15. august: Sidste farvel fra Liverpool og fromme ønsker
Mogens og Eline skriver en sidste hilsen til Sudanvennerne hjemme i Danmark. Brevet beskriver de sidste forberedelser i London og den danske kirke i storbyen. Afslutningsvist håber parret, at ingen vil kunne sige om dem, at de ikke ydede det bedste i Herrens tjeneste.  Brevet har været bragt i redigeret form i et af missionens skrifter. Her gengives parrets oprindelige formuleringer. Originalen (med redaktionelle rettelser) findes i dag på Rigsarkivet.

25. august: ’Rejsebrev Nummer 1’, ombord på dampskibet Farquah
Der findes på Rigsarkivet flere eksempler på dobbeltbreve - to versioner af samme brev; et officielt til offentliggørelse i Sudan-bladet og et til familie hjemme i Danmark. Såldes også i dette tilfælde, hvor Mogens og Eline skriver om livet ombord på dampskibet ”Farquah”, en dags rejse fra den afrikanske kyst. Dette er den "officielle udgave".

25. august: ’Det private brev’ fra Dampskibet Farquah - English version.
Der findes på Rigsarkivet flere eksempler på dobbeltbreve - to versioner af samme brev; et officielt til offentliggørelse i Sudan-bladet og et til familie hjemme i Danmark. Dette er det private brev til familien i Øster Uttrup, hvori Mogens og Eline skriver om livet ombord på dampskibet ”Farquah”, en dags rejse fra den afrikanske kyst, men også om glæden og usikkerheden ved at rejse til et fremmed kontinent.

Ultimo august: Første fod på afrikansk jord
Freetown, Sierra Leone var det første glimt af Afrikas kultur og mennesker, der mødte Mogens og Eline. Rejsebrevet fta ultimo august 1917 er gengivet i uddrag i "Sudan", nr. 2, 1917.

5. september: På vej mod Afrika 1916, andet brev
Skrevet af Eline ombord på Dampskibet ’Farquah’; altså stadig inden ankomsten til Nigeria. Brevet er skrevet hjem til vennerne i Dansk Forenet Sudan Mission, som med flere redigeringer gengav brevet i bladet Sudan, nr. 1, januar 1917, s8f. Her i oprindelig version efter originalen på Rigsarkivet.

2. oktober: På vej til Numan
Oversat af Elisabeth Holtegaard efter originalen, som ikke længere kan lokaliseres.

13. oktober: Uenigheden på konferencen i Numan
Uhrenholt og Brønnum uenige om fordeling af opgaver og ansvar. 

30. oktober: Uhrenholt og Brønnum: To læger. Et hospital
Bølgerne går højt mellem Niels Brønnum og styrelsen hjemme i Danmark. Siden Mogens Uhrenholt kom til Nigeria har har han og Eline opholdt sig på stationen i Numan, da tilladelsen til at åbne endnu en station trækker ud. Det viser sig, at Mogens har en anden opfattelse af sin opgave end den, Niels kender. De to læger ønsker begge at være ledende læge på stationen, men ingen ønsker at vide. De diskuterer indbyrdes og på konferencen, det leden møde i Nigeria, hvor alle danske missionærer deltager. Også det referat af dette møde findes i Rigsakivet. Dette er et privatbrev hjem til vennen Anton Pedersen i Aalborg.

2. december: Ankomsten til Numan
Dansk Forenet Sudan Missions første missionsstation, den i Numan, huser i dag stadig hovedkvarteret for Lutheran Church of Christ Nigeria (LCCN). Det var her Mogens og Eline virkede, inden de åbnede stationen i Shellem i juni 1918. Mogens beskriver i brevet blandt andet, hvordan stationen er indrettet med gader og vejnavne. Brevet er i stærkt redigeret form gengivet i "Sudan", nr. 4 1917. Her gengives Mogens’ originale brev i fuld ordlyd.

12. december: Telegram: May we examine Shellem
I korte noter mellem Numan og bestyrelsen hjemme i Aalborg afgøres, at Shellem undersøges for at kune blive missionens nye station.
 


1917

24. januar: Bestyrelsens svar: Examine Shellem
I korte noter mellem Numan og bestyrelsen hjemme i Aalborg afgøres, at Shellem undersøges for at kunne blive missionens nye station. Her følger bestyrelsens svar i referat af mødet 24. januar 1917.

9. februar: Må vi eller må vi ikke? Brønnum frustreret over bestyrelsens svar
Niels Brønnum var formand for konferencen i Numan, de samlede danske missionærer i landet. Det var derfor ham, der førte den officielle korresponsdance med bestyrelsen hjemme i Danmark. Den træge postgang – i dette brev kalder Brønnum ligefrem den lokale, sorte postmester for ’koagtig’! – har ikke gjort forhandlingerne nemme.

23. februar: Mogens om Albertas helbred
Niels Brønnums officielle mindeord om vennen og kollegaen Mogens Uhrenholt blev bragt i Sudan nr. 4-1919.

2. marts: Bestyrelsn giver tydeligt svar: "Choose Shellum!"
Forhandlinger på tværs af kontinenter gik ikke hurtigt i 1917. Besværet af både langsomme postgange og verdenkrigen gik budskaber ofte galt i byen. Her råder bestyrelsen bod på en misforståelse. Bemærk, hvordan dette brev har været sendt fysisk i cirkulation mellem bestyrelsens medlemmer i små tre uger!

22. marts: ”Lad mig stå for Shellem”
Niels Brønnum er på vej hjem til Danmark med sin syge gravide kone Alberta, som er syg. Det er endnu ikke afgjort hvem, der skal stå for etableringen – og om missionsstationen i Shellem overhovedet bliver til noget. Mogens skriver derfor et længere privatbrev til vennen og bestyrelsesformanden pastor Anton Pedersen i Aalborg. Heri opremser han otte punkter, der retfærdiggør dels stationen i Shellem, dels at han og Eline skal stå for etableringen.

31. marts: Spørgsmålet om ferie til missionærerne
Mogens Uhrenholt og Niels Brønnum diskuterede mange anliggender. Her går diskussionen om nødvendigheden af ferie til missionærerne. Brevet er afsendt 31. marts 1917 fra Numan til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

29. april: Manglende ferieplaner og bylde-epidemi
Gengivet i uddrag, Sudan, nr. 7, 1917

3. maj: Stormvejr og byggeri
Mogens og Eline Uhrenholt har i syv uger passet stationen i Numan stort set alene, da der en nat udbryder voldsom storm. Eline skriver nedenstående brev om deres store arbejde og de lokales taknemmelighed. Brevet er dateret 3. maj 1917 og sendt fra Numan til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet er i redigeret form gengivet i Sudan, nr. 8, august 1917. Større redigeringer i gengivelsen er angivet.

19. juni: Betragtninger om hospitalsplaner
Mogens og Eline var i juni 1917 på undersøgelsesrejse til Shellem, hvor de havde fået tilladelse til - i begrænset omfang - at drive lægevirksomhed. Det var første gang de sammen dannede sig et indtryk af Shellem. I nedenstående brev skriver de til vennen, Pastor A. Pedersen i Aalborg, om oplevelserne. De er ikke udelt begrejstrede; ligesom et gryende opgør med Niels Brønnum lurer i kulissen. 

Juli: Rapport fra lægegerningen i juli 1917
Måned for måned sendte missionærerne rapporter hjem til Danmark med oversiogter over byggeri, afholdte gudstjenester og lægebehandlinger.

5. juli: Korttegning over Shellem
Mogens skriver om sin korttegning over stationen i Shellem. Brevet er dateret Numan 5. juli 1917 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet. De omtalte kort og tegninger, som Mogens selv har tegnet over stationen i Shellem kendes desværre ikke i dag. De findes ikke i Rigsarkivet

6. juli: Privatbrev: Undersøgelsesrejsen til Shellem
Endelig er Mogens på undersøgelsesrejse til Shellem. Med få rettelser gengivet i "Sudan", nr. 11, november 1917, s147ff.

25. juli: Afklaring af uklarheder
Fragmenter af brev, skrevet i Numan. Mogens er stadig tvivl om, hvorvidt bestyrelsen hjemme overhovedet faar hans breve eller om de ender ”paa Havets Bund”. Igen spørger han derfor, om han skal maa sende andsøgningen om Shellem til den engelske provinsregering.

25. juli: Det officielle brev om undersøgelsesrejsen til Shellem - English version.
Gengivet i "Sudan", nr. 11, november 1917, s147ff. Originalen findes ikke på Rigsarkivet.

August: Rapport fra Numan, august 1917
Missionærerne sendte hver måned skematiske oversigter hjem til Styrelsen i Danmark, der i tal beskrev antal møder, gudstjenester, patienter etc.

5. august: Helbredstilstanden
Under slet skjult protest skriver Mogens Uhrenholt efter Konferencens og Styrelsens ønske hver Maaned hjem om de enkelte missionærers aktuelle helbredstilstand. Brevet beskriver den planlagte metode. Det er dateret Numan 5. august 1917 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

26. august: Kommer mine breve mon frem?
Privatbrev til Anton Pedersen. Mogens Uhrenholt gør status over den seneste måneds breve, som han frygter ikke er nået til Danmark. Samtidig spørger han til bestyrelsens planer for bemanding af stationen i Shellem. 

3. september: Tanker om delegater og ny fieldsekretær
Igen sender Mogens Uhrenholt en liste over afsendte breve, som han ikke ved er kommet frem eller tabt. Dernæst skriver han fortroligt til vennen Pastor Anton Pedersen om, hvordan en ny valgstruktur til posten som fieldsekretær kan udformes. Men han vil ikke have sit navn frem …

23. september: Hvad skal ske mens Brønnum er i Danmark?
I fortrolighed skrev Mogens ofte hjem til Anton Pedersen i præstegården i Aalborg, når han havde noget på hjerte, ikke mindst om uddelegeringen af opgaverne. Her skriver han hjem om opgaverne i Numan, mens Niels Høegh Brønnum er på hjemrejse. .

23. september: Om lægearbejdet og de lokales taknemmlighed
I redigeret form gengivet i Sudan, nr. 1, januar 1918.

Oktober: Rapport om lægegerningen i oktober 1917
Måned for måned sendte missionærerne rapporter hjem til Danmark med oversigter over byggeri, afholdte gudstjenester og lægebehandlinger.

Oktober: Rapport fra Numan, oktober 1917
Missionærerne sendte hver måned skematiske oversigter hjem til Styrelsen i Danmark, der i tal beskrev antal møder, gudstjenester, patienter etc. Denne gang er det Alfred Thompson, der skriver fra Numan.

1. oktober: ”Tilgiv mig”
Endnu et fortroligt brev fra Mogens’ hånd. Mogens har behov for at at glatte ud overfor Anton Pedersen og samtidig sikre sig vennens loyalitet ift. Beslutninger i bestyrelsen hjemme i Danmark.  

2. oktober: "Hvornår kan vi gå til Shellem?"
Den engelske provinsregering har fortsat ikke givet tilladelsen til at missionen kan åbne en nye station i Shellem. Det er heller ikke afgjort, hvem der i fald skal åbne stationen i Shellem. Og nu nærmer både regntid og Eline og Mogens’ hjemrejse til Danmark sig, som dermed kan sætte yderligere en hindring for etableringen af den nye missionsstation. Samtidig gør Mogens sig igen overvejelser om, hvorvidt kvinder skal være på missionsmarken, når de ikke kan rejse og styre en missionsstation uden en mand.

15. oktober: Hvornår kan vi gå til Shellem II?
Igen skriver Mogesn fortroligt og privat til missionens formand, pastor Anton Pedersen hjemme i Danmark. Igen positionerer Mogens sig selv og Eline til at stå for etableringen i Shellem, når engang den engelske provinsregering giver tilladelsen. Samtidig gør han sig en række overvejelser over den daglige ledelse stationerne imellem.

20. oktober: Fromme fremtidsønsker
Privat brev fra Eline til venner, dateret 20. okt. 1917, gengivet i uddrag i "Sudan", nr. 2, februar 1918.

26. oktober: Om slangebid og Afrikas svøbe
Gengivet i Sudan, nr. 3, marts 1918

16. december: Juleforeberedelser i Shellem
Gengivet i Sudan, nr. 3, marts 1918

 

1918

25. januar: Lægeløftet og den moralske lov
Om behovet for lægeuddannede missionærer og de praktiske muligheder for at praktisere medicinen.

1. marts: Om tilladelse til at begynde i Shellem
Redaktionel statusrapport i "Sudan", nr. 3, marts 1918

11. maj: 60 sider om forberedelserne i Shellem
Om kvinders rettigheder på missionsmarken og de første konkrete planer for Shellem. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

23. juni: Grundlæggelsen af Shellem Missionsstation
Dateret 23. juni 1918, gengivet i "Sudan", nr. 10, oktober 1918

28. juli: Arbejdet og arbejderne i Shellem
Hedningene og kristendommen. Dateret 23. juni 1918, gengivet i ”Sudan”, nr. 12, december 1918 og nr. 1, januar 1919.

3. september: Arbejdet og arbejderne i Shellem
Privatbrev til Anton Pedersen. Hedningene og kristendommen. Dateret 23. juni 1918, gengivet i ”Sudan”, nr. 12, december 1918 og nr. 1, januar 1919.

5. september: Mogens’ første angreb af Blackwater Fever
Eline skriver hjem om Mogens' første angreb af Blackwater Fever. Brevet er dateret Shellum 5. september 1918 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. 

September: Undskyld mine hårde ord!
Mogens er, angrebet af Blackwater Fever, rejst fra Shellem til Numan for at blive behandlet. Fra sygelejet føler han trang til at undskylde sin hårde fremfor overfor pastor Pedersen; sandsynligvis i forhold til spørgsmålet om kvindelige missionærer.

Oktober?: Udateret: Om influenza og planer i Shellem
Nedenstående brev er udateret, men er skrevet i slutningen af 1918.

18. oktober: Mogens første angreb af sygdom – Sudan 2/1919
Gengivet i Sudan, nr. 2, 1919

26. december: Om missionærer contra evangelister
Mogens Uhrenholt er frusteret over kollegaen, missionær Lærer Jensen, der har sagt op og taget hjem i utide. Og vel at mærke har beklaget sig til Styrelsen over forholdene på stationere i Nigeria. Privat er et af mange private breve, sendt i fortrolighed til vennen, Pastor Anton Pedersen. Af styrelsesreferater fremgår flere gange, at Anton Pedersen benyttede disse oplysninger – ja, flere gange delte det private, fortrolige brev med styrelsen. 

 

1919

6. januar: Brønnums årsberetning for 1918 fra Numan
Hvert år har missionens missionærer skrevet årsberetninger hjem til Sudan-bladet. Nedenstående er således blot en mindre del af den samlede beretning fra Nigeria; her Niels Høegh Brønnum fra Numan, hvor særligt skolearbejdet fyldte i 1918.

Januar: Uhrenholts årsberetning 1918 fra Shellem
Hvert år har missionens missionærer skrevet årsberetninger hjem til Sudan-bladet. Nedenstående er således blot en mindre del af den samlede beretning fra Nigeria. Her skriver Mogens om arbejdet i Shellem. Artiklen har i stærkt redigeret form været bragt i Sudan, nr. 5, maj 1919, men bringes her i afskrift efter originalen på Rigsarkivet.

15. februar: Mogens' nekrolog
"Naar en Gang en Kristi Kirke er rejst dér, og Lovsangen toner paa Kanakuru-Sproget til Guds Pris, saa skal det ikke glemmes, at den første Sædemand af Guds Ords Sæd var Gaardmandssønnen fra Ø. Uttrup ved Aalborg." - Nekrolog fra "Sudan", nr. 3, marts 1919.

 


Shellem. Dr. Mogens Uhrenholts hus, hvori han døde 23. feb. 1919.
Gengivet efter Sudan, nr. 9, sept. 1919.

 

21. februar: Følgebrev til bestyrelseb fra Anton Pedersen

22. februar: Erland Kjær om Mogens' sidste dage
Erland Kjær, der overtog byggeriet og ledelsen af missionsstationen i Shellem, fortæller her detaljeret om Mogens’ sidste dage og om begravelsen, hvor blandt andet Kongen ledede gravearbejdet og selv fulgte med til graven. Brevet har aldrig været offentliggjort, selvom det tydeligvis er skrevet med offentliggørelse for øje. 

19. marts: Erland Kjær om stillingen i Shellem
Erland Kjær, Mogens’ efterfølger som leder af missionen i Shellem, gør status over det igangværende byggeri. 

April: Brønnums mindeord om Dr. Uhrenholt
Niels Brønnums officielle mindeord om vennen og kollegaen Mogens Uhrenholt blev bragt i Sudan nr. 4-1919.

1. maj: Alfred Thompson: Send flere penge! 
Ifølge Alfred Thompson troede Mogens, at nogen betalte for Shellem. Thompson skriver til Danmark både om misundelse over bygningerne i Shellem, men også om økonomien. 

9. maj: Petrine Eriksen om Shellem efter Mogens: Der er myrer i husene
Nedenstående brev må være forfattet af Petrine Eriksen og sendt efter påskebesøget i Shellem 1919. Hun er begejstret for Shellem og begræder Mogens’ død.

15. maj: Eline om Mogens' sidste timer og død
Ombord på dampskibet Hellig Olav, på vej mod USA, 3 måneder efter Mogens død, og efter en måneds ophold i Danmark, fortæller Eline om Mogens' sidste timer.  Brevet har været gengivet i bladet "Sudan", nr. 8, august 1919, pp109.

4. juni: Udsat afgang fra København
Eline er på vej mod USA efter ugers ophold i Danmark. Mogens er død, og allerede brænder Eline efter igen at tage til Nigeria.  Nedenstående brev skriver hun til vennen, Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

9. juni: Lærer Jensens mindeord om Mogens
Del af brev, gengivet [muligvis] i "Sudan", nr. 9, 1919.

10. juli: Erland Kjær om Mogens' gravsten
I sommeren efter Mogens død i februar 1919, mens Eline var rejst hjem til Iowa, sørgede Mogens' efterfølger, missionær Erland Kjær, for at få udhugget og opstillet en sten på graven og om planerne for at rejse en bronzebuste af Mogens i Shellem. Brevet er gengivet i Sudan nr. 10, oktober 1919, pp. 140

30. juli: Sorrig og glæde - Eline tilbage i Cedar Falls, Iowa
Efter Mogens' død i februar 1919, rejser Eline via Danmark hjem til Iowa. Her ønsker hun først og fremmest at slappe af, men optændes hurtigt at lysten til igen at drage ud. I nedenstående brev skriver hun til vennen, Pastor A. Pedersen i Aalborg, om de mange møder hun deltager i og om missionsbevægelsen Libanon, grundlagt af Jens Dixen i Kenmare)’s planer om evt. at sende hende ud som missionær. Noget hun faktisk blev få måneder senere. 

20. oktober: Eline hjemme i USA - English version.
Efter Mogens død rejste Eline hjem til familien og vennerne i Amerika. Også her arbejdede hun i missionens tjeneste, og forberedte sig hastigt på igen at rejse til Shellem. Gengivet i "Sudan", nr. 12, december 1919.

11. december. Eline tager væverkursus i Chicago
Hjemme i USA planlægger Eline sin tilbagevenden til Nigeria, bl.a. ved at tage et væverkursus. Brevet gar været gengivet i "Sudan", nr. 2, februar 1920.

 

1920

6. marts: Eline returnerer til Nigeria - "Om sukker og fejltagelser i Herrens Haand"
Ombord på damperen Akabo skriver Eline om forberedelserne og forventningerne til at komme tibage til missionsstationen i Shellem, som hun og Mogens grundlagde 1½ år tidligere, og hvor Mogens omkom kun et år tilbage. Brevet har været bragt i "Sudan", nr. 5, maj 1920.

22. april: Elines lægeerklæring
Eline og Dagmar Rose besøger missionsens læge i London for at blive undersøgt inden endnu en udsendelse til Nigeria.  

24. april: Om indkøb af materialer og Elines ankomst
Erland Kjær skriver om indkøb af materialer og angiver Elines ankomst til Nigeria.  .

19. september: Brønnum besøger den syge Eline
Niels Brønnum skriver fortroligt til Anton Pedersen om Elines mulige hjemsendelse pga. sygdom. Han vil gerne have hende med kano til Numan.  

Oktober: Karl Flatland om livet på Shellem Station
Missionær Karl Flatland, som overtog opgaven efter Erland Kjær kort passede stationen, giver her en statusrapport. Blandt andet møder vi flere af Mogens Uhrenholts tjenestedrenge. Bragt i "Sudan", nr. 10, oktober 1920. Originalen findes ikke.
 

 


5. november:Elines sidste hilsen, dikteret til Dagmar Rosa
Kort før sin død dikterede Eline sin sidste hilsen til Dagmar Rose. Efterfølgende Dagmar Roses egne betragtninger.

6. november: Lærer Jensen om Elines sidste timer
Af Privatbrev fra Lærer Jensen, gengivet i "Sudan", nr. 2, februar 1921.

9. november: Brønnum om Elines sdiset timer
Missionens grundlægger, Niels Brønnum, skriver i "Sudan", nr. 2, 1921 om Eline Uhrenholts død og begravelse på den lille gravplads i Numan ned til Benue-floden.

15. november: Privatbrev: Brønnum om Elines afsjælede legeme
Adskillige af de parrets breve og breve om parret, der i dag ligger på Rigsarkivet, er sendt til missionens kontor i Aalborg med udgivelse i Sudanbladet for øje. De er efterfølgende blevet redaktionelt bearbejdet, så de ikke virkede anstødelige eller skadelige på de danske læsere. I flere af brevene er afsnit således blevet ændret eller ligefrem udelad. Således også i nedenstående, hvor afsnittet om, hvad der skulle ske md Elines afsjælede legeme ikke kom med i det trykte blad. Det er endnu ikke lykkedes at lokalisere en evt. offentliggørelse af brevet. Originalen findes på Rigsarkivet.

December:Elines nekrolog
Gengivet i Sudan nr. 12, december 1920

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021